ROK JANA PAWŁA II » Sala patrona w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

W 95 rocznicę urodzin Jana Pawła II, 10 rocznicę nadania jego imienia skoczowskiej szkole i w 20 rocznicę jego wizyty na Kaplicówce w SP 3 otwarto salę patrona.

Sala patrona to miejsce, w którym gromadzone są pamiątki, książki o Janie Pawle II, pomoce dydaktyczne, zdjęcia i wiele drobiazgów, które będą pomocne w poznawaniu patrona szkoły. Można tu zorganizować lekcję wychowawczą, na chwilę zatrzymać się w biegu i zadumać.

- W tym roku nasz patron obchodziłby 95 urodziny. Otwieramy pokój, w którym będziemy go odwiedzać, do którego będziemy zaglądać, gdzie będziemy się spotykać, poznawać jego życie. Wy znacie go tylko z opowiadań. Po to gromadzimy te pamiątki, żeby było nam do niego coraz bliżej. Taki pokój w naszej szkole daje poczucie, że patron ma tu swoje miejsce - powiedziała podczas uroczystego apelu Małgorzata Jasionowicz, dyrektor placówki.

- Mamy nadzieję, że uczniowie z innych szkół zechcą do nas przychodzić, oglądać, spotykać się z naszym patronem, z jego dzieciństwem, myślami, przekazem - przyznaje dyrektorka szkoły.

W sali znajdują się m.in. kroniki, które klasy wykonują na gminny konkurs „Detektyw papieski”. Wywieszone są tablice, na których opisany jest językiem dziecięcym życiorys Jana Pawła II. Można także posłuchać nagrań z zapisem słów wypowiadanych przy różnych okazjach przez Jana Pawła II. Cały czas zbierane są kolejne pamiątki. Burmistrz Skoczowa obiecał dostarczyć zdjęcie przedstawiające powitania Jana Pawła II w Skoczowie. Pierwszą osobą, która przywitała papieża była córka burmistrza.

W uroczystości uczestniczyli: Mirosław Sitko, burmistrz Skoczowa,  Antoni Dewor ksiądz proboszcz, Cezary Tomiczek dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, Maria Sobik przewodnicząca komisji oświaty.

 
Patronat medialny: