Podziękowania i krótki fotoreportaż z XXI Musica Sacra

30.05.2016

Tegoroczny festiwal za nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom, którzy chcieli te artystyczne dni spędzić z muzyką, sztuką, filmem, niezwykłą fotografią i tańcem.

Zaproszenie na XXI Festiwal MUSICA SACRA

12.05.2016

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej Gminy i wszystkich Gości na tegoroczne wydarzenia artystyczne XXI Międzynarodowego i Ekumenicznego Festiwalu Musica Sacra w dniach 20-22 maja.

Piękny Skoczów

12.05.2016

Pod takim tytułem już od połowy maja, na skoczowskim rynku możemy oglądać zjawiskowe zdjęcia bardzo znanego polskiego fotografa, skoczowianina Wojciecha Wandzla.

Kwietniowe walne zebranie stowarzyszenia

12.05.2016

W kwietniu członkowie Stowarzyszenia Musica Sacra spotkali się na dorocznym walnym zebraniu sprawozdawczo - absolutoryjnym.

Patronat medialny: