INFORMACJE DLA CZŁONKÓW MUSICA SACRA

Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”
43-430 Skoczów, Rynek 2
Konto: Bank Spółdzielczy w Skoczowie
Rachunek nr 85 8126 0007 0055 2189 2000 0020
Tytułem: składki członkowskiej za rok …………….

 

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków Musica Sacra na walne i zarazem wyborcze zebranie, które odbędzie się 23 stycznia 2012 roku, o godz. 19.30 na parafii Piotra i Pawła w Skoczowie.  Najważniejsze punkty naszego zebrania to:

  • sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2011 rok oraz udzielenie absolutorium
  • przedstawienie programu działania naszego Stowarzyszenia na 2012
  • wybór nowego zarządu na kadencję 2012 - 2015

Proszę pamiętać o corocznej składce w wysokości 60 zł oraz o składce na rzecz darów w ramach Szlachetnej Paczki w wysokości 50 zł
Prosimy o pewne przybycie i potwierdzenie uczestnictwa u Ani Baczy tel. 609 879 420
Do zobaczenia :)

 

 

II WALNE ZEBRANIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia na II Walne Zebranie, które odbędzie się 25 czerwca br, o godz. 19.00 w Wilamowicach – szczegóły u Anny Baczy.

Patronat medialny: